Aangesloten bij

Heden:

De NVD, Nederlandse beroeps- en belangenvereniging van Diëtisten

De NVD, Nederlandse beroeps- en belangenvereniging van Diëtisten

Kennis Instituut Bier, als expertpanellid, omdat ik achter de filosofie sta en wat bier kan betekenen binnen een gezonde leefstijl.


Geregistreerd, definitief periodiek tot en met 2015 in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Actief lid tot 2013:
DPN, aangesloten bij de werkgroep onderzoek.
Gezien de specifieke deskundigheid psychiatrie aangesloten bij de DPN Dietisten Psychiatrie Nederland.