Zoek uw moment


Voedingsmomenten & gezonde levensstijl

Activieta geeft adviezen over voedingsmomenten en hoe u die momenten kunt inpassen in uw eigen levensstijl. Met behulp van de Richtlijnen goede voeding, haar ervaring met voeding(sadviezen) en coaching wordt een vertaling gemaakt naar voedingsmiddelen die u zelf graag gebruikt. Naast de voedingsmomenten geeft Activieta adviezen over een gezonde levensstijl, die passen in uw dagritme.

Resultaat: “Een actief leven waarin een vitaal gevoel mogelijk blijft.”

Beweegmomenten & sport

Om u vitaal te blijven voelen is bewegen een belangrijk moment. Dat hoeft niet in de vorm van sport of een bezoek aan een sportschool. Activieta geeft adviezen over de momenten waarop beweging nodig is en hoe die passen in uw dagritme.

Dieetmomenten bij diverse aandoeningen en ziektebeelden

Activieta geeft deskundige adviezen over dieetmomenten bij mensen met aandoeningen en ziektebeelden genoemd in de Artsenwijzer Diëtetiek.

Specialisatie:

Dieetmomenten in de psychiatrie

Activieta geeft deskundige adviezen over dieetmomenten bij mensen met een psychiatrische aandoening. Bekijk de werkwijze.

Vrije Toegankelijkheid:

Per 1 augustus 2011 was de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek een feit zijn. Check uw polisvoorwaarden van de zorgverzekeraars voor de vergoeding van een screening, die vooraf gaat aan een eventueel volgend consult.